vineri, 13 iunie 2008

Contractul de voluntariat

Contractul de voluntariat e un contract care este pentru prestarea unor servicii pentru care nu esti platit dar ai anumite drepturi si este incheiat in baza Codului Civil, care, pentru cine nu stie, dateaza de la 1866, de pe vremea lui Cuza, da, Alexandru Ioan Cuza. Codul, nu contractul. Contractul apare in urma situatiei tot mai des intilnita de voluntariat in cadrul diferitelor institutii ale statului ( Vezi Festivalul International de Teatru de la Sibiu) sau ONG-uri care fac diferite chestii de ecologizare, construirea de case, etc. Daca exista acest contract, poti sa-ti recupeerezi anumite chetuieli facute sau atunci cind, in caz de accident, de imbolnavire sau de pierderea capacitatii de munca, aveti dreptul la ingrijiri medicale gratuite, platite de firma angajatoare.
CONTRACT DE VOLUNTARIAT

nr. contract: ………………din data de: …………….


Cap. I PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Societatea Comerciala : …….. , jud. . , str. …….., nr…, sc. …, et …, apt. …., inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ….. , sub numaul ….. , C.U.I. ….., reprezentata de …, in calitate …., denumit in continuare BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI
si
Dl.(Dna) ………………………………………………..,domiciliat(a) in loc. ……………………, str. ………………………., nr. ……., judetul ……………………….., posesor(oare) al(a) B.I./C.I./ pasaportului cu seria………, nr. ……………………., eliberat(a) de…………………la data de……………………, CNP/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, denumit in continuare VOLUNTAR, vazand ca au fost indplinite conditiile prevazute de lege, am convenit la incheierea prezentului CONTRACT DE VOLUNTARIAT.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. VOLUNTARUL se obliga sa realizeze pentru BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI urmatoarele servicii (v si Fisa Postului ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cap. III DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. VOLUNTARUL va realiza serviciile prevazute la Art.2. pe o durata de ………………………... .

Cap. IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI
Art. 4. Dreptul de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale atat de catre conducerea organizatiei cat si de angajati.
Art. 5. Dreptul de a fi respectat ca persoana, fara deosebire de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea
Art. 6. Dreptul de a avea acces la cat mai multe informatii despre organizatia in cadrul careia urmeaza sa activeze;
Art. 7. Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa participe;
Art. 8. Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa participe;
Art. 9. Dreptul de a-si desfasura activitatea in concordanta cu preferintele personale, temperamentul, experienta de viata, studiile si experienta profesionala;
Art. 10. Dreptul de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care presteaza activitatea, atat la inceputul activitatii cat si pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informatii in domeniu;
Art. 11. Dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informata, cu rabdare, atenta si care dispune de timp pentru a raspunde nevoilor sale; ....

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu