vineri, 13 iunie 2008

Convetia civila, contract de prestari fara raport de munca

Conventia Civila este o forma de contract de prestari de servicii in care nu au loc raporturi ierarhice de munca. Singura obligativitate reala a partilor este sa plateasca impozitul datorat statului pe banii platiti angajatului (celui care presteaza serviciul) de catre angajator care trebuie sa retina contravaloarea acestui impozit si sa o predea la Fisc impreuna cu un exemplar al conventiei civile. Acest gen de raporturi este practicat de Asociaţia de proprietari pentru a-şi plăti femeia(ile) de serviciu, casierul sau ceilalţi angajaţi ai asociaţiei. Mai avem un aspect pe care trebuie sa-l aducemin discutie: chemati la Dvs acasa pe cineva sa se urce pe acoperis, sa va faca o lucrare de reparatii, sau sa va sape un sanţ. Intre timp, persoana sufera un accident si moare. Ce faceţi ? Inspectoratul de protecţia muncii, in acest caz va face o ancheta si va a gasi vinovat ca, in calitate de angajator nu i-aţi facut instructajul de protecţia muncii, aşa cum prevede legea 319/2006 si in Normele metodologice de aplicare a acestei legi. Mai jos postam un model de Convenţie civilă pe care l-am folosit in astfel de momente. Public acest model pe care l-am facut eu, pentru ca cei de la forţele de muncă (ITM) spun ca nu există aşa ceva, interesul lor fiind pentru încheierea unui contract de muncă, din care statul are de câstigat.

CONVENTIE CIVILA

nr.:………………… din data de……………………..

Cap. I PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Societatea Comerciala : ……………………………………REPREZENTATA DE……………………….., in calitate de administrator care este denumita in continuare ca ANGAJATOR
si
Dl.(Dna) ………………………………………………..,domiciliat(a) in loc. ……………………, str. ………………………., nr. ……., judetul ……………………….., posesor(oare) al(a) B.I./C.I./ pasaportului cu seria………, nr. ……………………., eliberat(a) de…………………la data de……………………, CNP/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, denumit in continuare PRESTATOR,
am constatat ca sunt indeplinite conditiile art. 948 din Codul Civil si in baza prevederilor art. 969, art.970 si urmatoarele, am incheiat prezenta CONVENTIE CIVILA in baza conditiilor stabilite de comun acord.

Cap. II OBIECTUL CONVENTIEI
Art. 2. Activitatea care urmeaza sa fie desfasurata/prestata de PRESTATOR in favoarea ANGAJATORULUI este …………………… ………… ……………………………………………………………………………..……………………………………………………
Art. 3 Locul desfasurarii muncii: la beneficiarii ANGAJATORULUI.
Art. 4. Durata muncii: activitatea prevazuta la art.2. va fi prestata zilnic timp de ….. ore, a cate …… saptamani pe luna.
Art. 5. Remuneratia: pentru activitatea prevazuta la art.2., este bruta in cuantum de ……………….. RON. Din aceasta suma se va retine impozitul datorat statului in cuantum de 16% si contributia la Casa de asigurari de sanatate in cuantum de ....%

Citeste mai departe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu