marți, 24 iunie 2008

Proces verbal de receptie a lucrarii

(Antetul firmei prestatoare si datele de recunoastere a ei )
PROCES VERBAL DE RECEPŢIA LUCRĂRII
Nr.: .............. din data de: 21-Feb-06
Subsemnaţii:
1. …………………………............, în calitate de prestator, reprezentată aici de catre..............………….
şi
2. ……………………………….., în calitate de beneficiar, reprezentată aici de catre …………………,
am procedat la predarea, respectiv primirea lucrării executate de prestator conform Deviz de lucrări Dnr_ după cum urmează:
  • (se trece denumirea lucrarii sau a lucrarilor executate, ca in devizul de lucrari)…………………………….

După punerea în funcţiune a instalaţiei, efectuarea probelor şi verificărilor în conformitate cu normele şi normativele în vigoare, beneficiarul a luat în primire instalaţia de mai sus fără să aibă obiecţiuni.

(Daca Beneficiarul a avut obiectiuni, acestea se consmneaza mai jos, descrierea, lor cu termen de reparatie, cine executa, daca au fost sau nu au fost vicii ascunse…etc.)

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces Verbal în 2 exemplare originale, fiecare având aceeaşi valabilitate, câte una pentru fiecare din părţi.

Beneficiar, Prestator,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu