luni, 2 iunie 2008

Ventilul

Aceste armături îmbracă marginea orificiului de scurgere a obiectelor snitare, permite scurgerea apelor uzate prin sifon spre conducta de evacuare a apelor uzate. Permite de asemenea legarea conductei de preaplin la unele obiecte sanitare (căzi, spălătoare, etc.) cu conducta de evacuare a apei uzate. În figurile alăturate avem diferite tipuri de vevntile. Astfel, în figura a este simbolizat un vetil de lavoar, în figura b un ventil pentru cadă şi în figura c este reprezentat un ventil pentru WC. Acestea ar reprezenta cele mai importante tipuri de ventil. Semnificaţia din figurile ală turate este urmatoarea: 1 este dopul prin care este obturată scurgerea apei, 2 este orificiul de scurgere al prea plinului, 3 este corpul ventilului, 4 este piuliţa de strângere, 5 este garnitura de etanşare, 6 este piuliţa olandeză iar 7 este scurgerea, legătura cu sifonul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu